Ulosoton vapaakuukaudet ja muut helpotukset

Ulosotossa olevan on mahdollista saada kolmenlaisia helpotuksia parantaakseen rahatilannettaan:

  1. Vapaakuukaudet
  2. Palkan ulosmittauksen lykkäys
  3. Palkan ulosmittauksen rajoittaminen

Ulosoton vapaakuukaudet

Vapaakuukausijärjestelmä uusiutui toukokuussa 2023. Sen jälkeen pienituloiset, joilta on ulosmitattu palkkaa yhtäjaksoisesti vuoden ajan, saavat kolme vapaakuukautta vuodessa ilman erillistä hakemusta. Aiemmin tämä määrä oli kaksi kuukautta vuodessa. Pienituloisella tarkoitetaan esimerkissä 2 kuvattua henkilöä, jonka nettotulot kuukaudessa ovat suuremmat kuin suojaosuus 976,80€, mutta alle kaksi kertaa suojaosuuden suuruiset eli alle 1953,60€. Pienituloisilla on tämän lisäksi mahdollisuus saada hakemuksen avulla vielä yksi lisäkuukausi vuodessa vapaaksi. Jos velallinen on seuraavassa tuloluokassa eli häneltä ulosmitataan 1/3 palkasta esimerkin 3 mukaan, niin hänelle myönnetään ilman hakemusta yksi vapaakuukausi vuodessa.

Vapaakuukausien määrä
Lykkäystä palkan ulosmittaukseen

Lykkäys palkan ulosmittauksen aloittamiseen

Mikäli velallinen on ollut vähintään vuoden työttömänä niin hänellä on oikeus saada lykkäystä enintään kuusi kuukautta siitä kun uusi työsuhde alkaa. Edellytyksenä on, että velallisen tulot ovat maksimissaan kaksi kertaa suojaosuuden määrä. Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, voidaan velalliselle kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti enintään neljän kuukauden lykkäys siitä hetkestä kun työsuhde on alkanut.

Palkan ulosmittauksen rajoittaminen

Ulosottoon maksettavaa summaa voidaan rajoittaa eli pienentää tietyistä syistä. Näitä syitä voivat olla sellaiset, joiden katsotaan heikentävän merkittävästi velallisen toimeentuloa, esimerkiksi työttömyys, velallisen sairaus, maksettavat elatusavut tai huonontunut maksukyky.

Vapaakuukaudet