Ulosottolaskuri 2024 – laske helposti ulosoton ja suojaosuuden määrä:

Alla olevalla laskurilla lasket nopeasti, kuinka paljon rahaa sinulle jää ulosoton jälkeen. Täytä laskuriin ensin nettotulosi eli käteen jäävä osuus palkasta verojen ja vähennysten jälkeen. Täytä myös huollettavien lasten määrä, sillä se vaikuttaa suojaosan suuruuteen. Sitten vain painat laske-painiketta ja näet heti suojaosuuden määrän, jäävän rahasumman sekä paljonko ulosottoon menee kuukaudessa.

Ulosottolaskuri 2024
Kokonaistulosi ovat

Suojaosuutesi on

Ulosoton määrä on

Ulosoton jälkeen sinulle jää

Suojaosuus 2024

Ulosottovelalliselle jätettävä suojaosuus on vuoden 2024 alusta 32,56€ / päivä velallisen itsensä osalta ja 9,52€ / päivä velallisen elatuksen varassa olevan lapsen osalta. Suojaosuus saadaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkanmaksukauden päivien lukumäärällä. Kuukausipalkalla olevilla, päivien lukumäärä on aina 30.

Suojaosuus kuukaudessa 1.1.2024 lukien

Huollettavien määräSuojaosuus
Velallinen yksin976,80€
Velallinen + 1 huollettava lapsi1 262,40€
Velallinen + 2 huollettavaa lasta1 548,00€
Velallinen + 3 huollettavaa lasta1 833,60€
Velallinen + 4 huollettavaa lasta2 119,20€

Ulosmitattava määrä

Ulosmittaus määräytyy velallisen kuukausittaisen nettotulon mukaan:

  • Jos palkka on pienempi kuin suojaosuus, niin ulosotto ei vie mitään. Toisin sanoen mikäli tienaat nettona alle 976,80€ (suojaosuus) ei sinulta ulosmitata palkkaa ollenkaan. Katso esimerkki 1.
  • Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuus (2x suojaosuus = 1953,60€) , ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa. Katso esimerkki 2.
  • Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, ulosmitataan nettopalkasta yksi kolmasosa. Katso esimerkki 3.
  • Jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään puolet. Katso esimerkki 4.
Esimerkki 1.

Velallisen palkka on 920 euroa kuukaudessa. Velallisella ei ole huollettavia lapsia. Velallisen suojaosuus on 976,80 euroa kuukaudessa. Palkasta ei voida tehdä ulosmittausta, koska palkka on alle suojaosuuden.

Esimerkki 2.

Velallisen palkka on 1 600 euroa kuukaudessa. Velallisella ei ole huollettavia lapsia. Velallisen suojaosuus on 976,80 euroa kuukaudessa. Kaksi kertaa suojaosuus on 1953,60 euroa. Velallisen palkka on suurempi kuin suojaosuus, mutta pienempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, tällöin ulosmitattava määrä on 2/3 suojaosuuden (976,80 euroa) ylittävästä palkasta eli (2/3 x (1 600–976,80) = 415,50 euroa.

Esimerkki 3.

Velallisen palkka on 2 700 euroa kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole huolettavia lapsia. Velallisen suojaosuus on 976,80 euroa kuukaudessa. Kaksi kertaa suojaosuus on 1953,60 euroa. Velallisen palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus. Ulosmitattava määrä on 1/3 palkan 2 700 euroa määrästä eli 1/3 x 2 700 = 900 euroa.

Esimerkki 4.

Velallisen palkka on 4500 euroa kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole huollettavia lapsia. Velallisen suojaosuus on 976,80 euroa kuukaudessa. Neljä kertaa suojaosuus on 3907,20 euroa. Ulosmitattava määrä on 1/3 x 3907,20 = 1302,40 euroa, johon lisätään 4/5 x (4500 – 3907,20) = 474,24 euroa. Ulosmitattava kokonaismäärä on 1302,40 + 474,24 = 1776,64 euroa.

Esimerkki 5.

Velallisen palkka on 2600 euroa kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa on yksi lapsi. Velallisen suojaosuus on näin ollen 1 262,40 euroa kuukaudessa. Velallisen palkka on suurempi kuin suojaosuus, mutta himpun verran pienempi kuin kaksi kertaa suojaosuus. Ulosmitattava määrä on 2/3 suojaosuuden (1 262,40 euroa) ylittävästä palkasta eli (2/3 x (2600–1 262,40) eli 882,82 euroa.

Tärkeä huomio: palkasta voidaan ulosmitata maksimissaan puolet!

Ulosoton alkamiseen menee yleensä aikaa kuukausia. Velka menee ulosottoon käräjäoikeudesta tulevalla päätöksellä. Osa veloista voi mennä nopeamminkin, koska kaikki velat eivät tarvitse oikeuden päätöstä. Ulosotosta tulee sen jälkeen kirje, kun velka on mennyt sinne.

Suojaosuus saadaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkanmaksukauden päivien lukumäärällä. Ulosoton suojaosuuteen vaikuttaa huollettavien määrä. Suojaosuus on velallisen osalta 32,56€ päivässä ja lapsen osalta 9,52€ päivässä. Laske suojaosuus helposti meidän laskurilla.

Velalliselle pitää jäädä rahaa myöskin elämiseen. Tästä syystä kaikkia tuloja ei voida ulosmitata, vaan velalliselle lasketaan suojaosuus, jonka oletetaan riittävän elämiseen. Ulosmittaus tapahtuu vain suojaosuuden ylittävistä tuloista.

Yleisesti ulosotto vie palkasta kolmanneksen, mutta tämä riippuu myös palkan suuruudesta ja huollettavien lukumäärästä. Voi olla, että jos tulosi ovat pienet niin ulosotto ei pysty viemään mitään.

Lomarahat, provisiot ja myös luontaisedut katsotaan tuloksi, joten vouti voi viedä niistäkin keskimäärin kolmanneksen, samalla tavalla kuin normaalistakin palkasta.

Velalliselle lasketaan suojaosuus, jota ei voida ulosmitata. Suojaosuuden yli menevä osa ulosmitataan. Palkasta voidaan ulosmitata enintään puolet. Meidän laskurilla lasket helposti ulosoton määrän.