Miten ulosotto toimii? Lue oppaamme ja tiedät miten toimia kun ulosotto uhkaa!

Ulosoton käynnistyminen

Siinä vaiheessa kun lopetat laskujesi ja luottojesi maksamisen, velkojasi alkavat ruveta toimintaan. Ensimmäiseksi he lähettävät muistutuksia, sitten lasku siirtyy perintätoimistolle joka alkaa koittaan periä laskuja. Mikäli hekään eivät onnistu tehtävässään, siirtyy saatavasi ulosottoon ja sitä kautta siitä menee merkintä luottotietoihin.

Kun alat laiminlyödä maksuja, ongelmat eivät valittettavasti ratkea itsestään. Vaikka et pystyisi suorittamaan maksuja, sinun on oltava tietoinen seurauksista. Tarkista siis postisi säännöllisesti, jotta mahdolliset maksumuistutukset ja ulosottokirjeet eivät jää huomaamatta.

Kukaan ei kauhean innoisaan avaa postia, jonka tietää tuovan vain huonoja uutisia Tästä huolimatto on välttämätöntä, että pysyt ajan tasalla kaikista toimista, joihin velkojasi saattavat ryhtyä sinua vastaan.

Velkojen antaminen ulosottoon voi olla myös ainoa tapa katkaista velkakierteesi. Ulosotossa velkasi ovat samassa paikassa, eikä uusien lainojen ottaminen ole enää mahdollista maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Joillekin ulosotto voi olla pieni hengähdyshetki tai välietappi ennen velkajärjestelyyn hakeutumista.

Ulosoton käynnistyminen
Ulosottovirasto

Ulosottovirasto

Suomessa on 22 ulosottovirastoa, ja näillä virastoilla on 66 toimipistettä ympäri maata. Ulosottomiehet työskentelevät näissä virastoissa ja heidän tehtävänään on velan perintä velalliselta sen jälkeen kun ulosottohakemus on tehty.

Perintäprosessi alkaa yleensä sillä kun ulosottomies ottaa yleensä yhteyttä velalliseen, lähettämällä maksukehotuksen. Maksukehotuksen saatuaan velallisella on mahdollisuus suorittaa saatava vapaaehtoisesti tai sitten neuvotella maksusuunnitelmasta ulosottomiehen kanssa. Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, ulosottomies aloittaa oikeudelliset toimet perinnän osalta.

Esimerkiksi vuokralaisen on lähdettävä vuokra-asunnosta viimeistään annetun muuttokehotuksen ilmoittamana päivänä. Mikäli hän ei poistu, tiloista poistetaan sekä vuokralainen että hänen omaisuutensa vuokralaisen omalla kustannuksella. Ulosottomies voi takavarikoida vuokralaisen omaisuutta, jolla katsotaan olevan ulosmittausarvoa.

Miten ulosotto alkaa?

Ulosotto tarkoittaa palkan tai omaisuuden ulosmittausta. Tähän tilanteeseen ei joudu huomaamatta vaan sitä edellyttää pitempiaikainen laskujen maksamatta jättäminen. Kun jätät maksuja maksamatta saat useita muistutusmaksuja ja perintäkirjeitä. Tämän jälkeen saatava menee käräjäoikeuteen joka antaa maksuhäiriömerkinnän ja alkaa perimään velkoja pakkokeinoin. Osa saatavista on suoraan ulosottokelpoisia eli niihin ei tarvita oikeuden päätöstä. Katso luetteloa seuraavassa kappaleessa. Laki määrää miten saatavia voidaan ulosmitata. Kaikkein tavallisinta on palkan ulosmittaus, tällöin palkanmaksajalle menee määräys kuinka paljon palkasta pitää tilittää suoraan ulosottoon. Palkasta pitää jäädä suojaosuus jonka voi helposti laskea ulosottolaskurilla. Toinen vaihtoehto on, että omaisuuttasi pakkomyydään ja siitä saatava summa tilitetään velkojille.

Ilmoitus ulosoton alkamisesta

Velallisen tiedoksi annetaan aina ilmoitus velan siirtymisestä ulosottoon perittäväksi. Tässä ilmoituksessa annetaan tiedot velasta sekä ulosottomiehen yhteystiedot ja kehotus ottaa yhteyttä. Tarvittaessa ilmoitus voi sisältää myös ennakkovaroituksen tulevasta omaisuuden ulosmittauksesta.Lisäksi velallinen saa maksukehotuksen, ja jos hän ei kykene maksamaan velkaa eräpäivään mennessä, siitä tehdään merkintä ulosottorekisteriin.Tämän jälkeen ulosottoviranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin velallisen omaisuuden selvittämiseksi. Tietyin edellytyksin maksuaikaa voidaan pyynnöstä pidentää enintään kolmella kuukaudella, mutta elatusapua koskevia velkoja ei voi lykätä. Omaisuus voidaan ulosmitata maksukehotuksen eräpäivän jälkeen.

ulosoton alkaminen

Suoraan ulosmitattavat velat

Osa julkisten tahojen perimiä velkoja on säädetty suoraan ulosottokelpoisiksi Suomen laissa. Velkojan ei siis tarvitse hakea saatavalleen päätöstä tuomioistuimesta asti. Suoraan ulosottoon meneviä velkoja ovat esimerkiksi:

  • Kunnalliset sairaala- ja terveyskeskusmaksut
  • Päivähoitomaksut
  • Pysäköintisakot
  • Joukkoliikenteen tarkastusmaksut
  • Verot
  • Pakolliset liikennevakuutusmaksut

Normaali ulosotto

Normaalissa ulosotossa ulosottoviranomainen voi käyttää kaikkia ulosmittauskeinoja. Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että silloin kaikki omaisuutesi ja tulosi ovat ulosottokelpoisia. Ulosottoviranomainen voi tällöin alkaa myymään järkeväksi katsomaansa omaisuuttasi velkojen hoitamiseksi.

Suppea ulosotto

Suppea ulosotto on vaihtoehto normaalille ulosottoprosessille, jossa ulosotto kohdistetaan velallisen kaikkeen omaisuuteen. Suppeaan ulosottoon ryhdytään vain mikäli velallinen sitä erikseen pyytää eli sitä on pyydettävä ulosottohakemuksessa. Ulosottoviranomaiset eivät siis ominpäin voi lähteä tekemään suppeaa ulosottoa. Mikäli pääset suppeaan ulosottoon niin ulosottotoimet rajoittuvat tuloihin ja sellaiseen omaisuuteen mitä ei tarvi ensin muuttaa rahaksi. Tällöin voidaan ulosmitata esimerkiksi tilillä olevia varoja, mutta ei omaa autoasi.

Mitä kaikkea voidaan ulosmitata?

Velallisen omaisuuttaa ulosmitataan luonnollisesti niin paljon, että kaikki velat tulee maksetuiksi. Omaisuutta mitä voidaan ulosmitata on esimerksiksi autot, veneet, osakkeet, veronpalautukset, asunnot ja kiinteistöt, pankkitalletukset ja tontit. Kodin irtaimistoa ei ulosmitata joten saat ainakin sohvan ja television pitää sentään.
Autoa ei yleensä ulosmitata, varsinkaan jos sitä tarvitaan työmatkoihin. Toki jos se on erityisen kallis, niin tässä tapauksessa sillä on suurempi mahdollisuus joutua ulosmitatuksi. Asuntoa ei lähdetä ensimmäisenä ulosmittaan ja siihenkin vaikuttaa velan määrä ja se että tulisiko se kuitatuksi asunnon myymisellä. Tässä prosessissa menee jonkin verran aikaa joten yleensä muita toimenpiteitä tehdään ensin. Normaalisti ensimmäisenä lähdetään ulosmittaamaan tuloja eli palkkaa, eläkettä tai työttömyyskorvausta. Lapsilisät ja asumistuki eivät ole ulosottokelpoisia. Ulosmitattavan omaisuuden pitää olla velallisen omaa omaisuutta jotta sitä voidaan ulosmitata. Velallisella voi olla vaikka firman nimissä kuinka paljonkin omaisuutta mihin vouti ei pääse käsiksi.

Ulosoton vaikutus puolisoon

Perussääntö ulosotossa on, että vaikka itse olisit ulosotossa niin puolison omaisuus ja tulot ovat sen ulkopuolella. Henkilökohtainen velka on aina henkilökohtainen eli avoliitto, avioliitto ja rekisteröity parisuhde ei muuta henkilökohtaista velkaa yhteiseksi. Velallisen puoliso on aina sivullinen, ja näin ollen ulosmittauksen ulkopuolella. Poikkeuksena on tilanne jossa puoliso on antanut omaisuuttaan vakuudeksi. Tätä omaisuutta voidaan ulosmitata. Toinen tilanne nousee jos omistatte yhdessä asunnon jota ulosmitataan. Puolisolle annetaan kuitenkin etuosto-oikeus asuntoon ja mikäli hän ei tätä käytä, saa hän kuitenkin oman osuutensa asunnon myyntihinnasta.